Co to jest rozmowa kwalifikacyjna?

Brak komentarzy

Co to jest rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna jest pierwszym oficjalnym spotkaniem kandydata aplikującego na dane stanowisko z potencjalnym pracodawcą. W zależności od określonej firmy, może mieć ona bardzo sformalizowany przebieg, niekiedy połączony z rozwiązywaniem testów kompetencyjnych lub innych zadań, albo swobodniejszą postać.
Niektórzy pracodawcy uważają, że jest to najważniejszy etap w procesie rekrutacji. Nie tyle chodzi przy tym o rzeczywiste uzyskanie danych o kandydacie, co sprawdzenie, na ile radzi sobie ze stresem, czy poważnie traktuje obowiązki albo czy potrafi myśleć perspektywicznie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej najczęściej są również weryfikowane informacje zapisane w dokumentach aplikacyjnych. Sprawdzana jest również wiedza kandydata w określonych dziedzinach. Część pracodawców dość szczegółowo pyta o przebieg wcześniejszej kariery zawodowej. Innymi słowy, rozmowa kwalifikacyjna to konfrontacja profilu kandydata na dane stanowisko ze stanem faktycznym.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz