Co to jest list motywacyjny?

Brak komentarzy

Co to jest list motywacyjny?

List motywacyjny to dokument składany przez osobę zainteresowaną aplikowaniem na określone stanowisko. Jak już wskazuje sama nazwa tego dokumentu, kandydat powinien w nim przedstawić, jakie czynniki motywują go do podjęcia określonej pracy. W samym założeniu ma to być szczera autoprezentacja kandydata. 
List motywacyjny może zawierać zestawienie jego dotychczasowych osiągnięć zawodowych, ale także wskazanie oczekiwań odnośnie do przyszłej posady.
Dokument ten należy potraktować jako rozwinięcie informacji zawartych w CV, ale niekoniecznie ich powielenie. Niekiedy pracodawcy proszą o podanie określonych wiadomości na swój temat – na to również powinno się znaleźć miejsce w liście motywacyjnym. Podstawową cechą tego dokumentu powinna być szczerość i autentyczność, a nie ścisłe dopasowanie do oferty pracodawcy. Błędem jest więc powielanie szablonów dostępnych w internecie, zresztą na ogół znanych pracodawcom. Należy pamiętać, że jest to oficjalne pismo, a zatem swobodna forma wypowiedzi nie zawsze jest dobrze postrzegana.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz