Co zrobić w razie utraty pracy?

Brak komentarzy

Co zrobić w razie utraty pracy?

Utrata pracy bywa uznawana za jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Osobie, którą dotknęło bezrobocie, mogą towarzyszyć niedowierzanie, zagubienie i poczucie bezradności. Dużym zagrożeniem jest popadnięcie w marazm i brak aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia. Długotrwałe bezrobocie to stan, z którego bardzo trudno się już wyzwolić. Co powinna zatem zrobić osoba, która straciła pracę?
Przede wszystkim trzeba skierować swoje kroki do urzędu pracy. Należy wybrać placówkę właściwą miejscu zameldowania lub zamieszkiwania (w przypadku braku meldunku). Bezrobotny musi zabrać ze sobą dowód tożsamości, a najlepiej również wszelkie świadectwa, certyfikaty, poświadczenia ukończenia kursów itp. Te dokumenty pomogą urzędnikom ustalić zakres kompetencji petenta.
Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej może się wiązać z wieloma korzyściami, o których często nie wiedzą sami niepracujący. Urzędy pracy najczęściej są postrzegane jako instytucje pośredniczące w wyszukiwaniu ofert zatrudnienia. Rzeczywiście, jest to jedno z ich kluczowych zadań, ale nie jedyne. Rejestracja w urzędzie pracy gwarantuje dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, niezależnie od tego, czy bezrobotny ma prawo do zasiłku. Poza tym urzędy pracy przygotowują – we współpracy z firmami – płatne staże, po których dany kandydat może być zatrudniony, choć nie jest to oczywiście regułą; jest to rozwiązanie korzystne również dla przedsiębiorstw, ponieważ nie ponoszą one kosztów związanych z zatrudnianiem stażystów. W przypadku konieczności konsultacji czy doradztwa zawodowego, również można liczyć na pomoc urzędu pracy, podobnie jak w sytuacji poszukiwania kursów doszkalających. Instytucje te finansują też szkolenia specjalistyczne, których celem jest zmiana zawodu. Szczególnie interesujące mogą być kursy, których odbycie dla osób bez statusu bezrobotnego może się wiązać z wysokimi kosztami (np. określone kategorie prawa jazdy, kursy obsługi maszyn budowlanych, operatorów wózków widłowych itp.). Dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest przewidziana bezzwrotna pomoc z tym zakresie.
Warto pamiętać, że stawianie się na wyznaczone spotkania w urzędzie pracy jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować wykreśleniem z ewidencji i utratą wszelkich uprawnień, które przysługują osobie bezrobotnej.
Status osoby bezrobotnej może również upoważniać do pobierania zasiłku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to forma doraźnej pomocy, przyznawanej na ściśle określony czas. Prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które przez okres ostatnich 18 miesięcy od rejestracji przepracowały co najmniej 365 dni, otrzymując wynagrodzenie równe przynajmniej minimalnej płacy określonej ustawowo. Przepis ten nie dotyczy jedynie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę – jego podstawą jest obowiązek opłacanie składek na Fundusz Pracy, jeśli takie były odprowadzane np. przy umowach-zleceniach, ajencyjnych i innych. W bieżącym roku maksymalna wysokość zasiłku dla bezrobotnych (120% przez pierwsze 3 miesiące) wynosi 844,44 zł. Zapomoga może być wypłacana przez pół roku, o ile w międzyczasie osoba bezrobotna nie utraci uprawnień do jej pobierania.
W poszukiwaniu pracy ważna jest przede wszystkim aktywność i determinacja. Obecnie niezbędne wręcz stało się korzystanie w tym celu z internetu. O ile jeszcze 10 lat temu było to raczej ułatwienie, dziś najczęściej jest to po prostu konieczność. Większość pracodawców preferuje elektroniczną formę kontaktu. Poza tym istnieją setki stron internetowych zajmujących się zamieszczaniem ogłoszeń pracodawców i pośrednictwem pracy. Warto założyć swoje profile kandydata w co najmniej kilku takich miejscach. Szukając zatrudnienia, trzeba również regularnie sprawdzać serwisy ogłoszeń lokalnych. Pomocne bywa także publikowanie ogłoszeń w rubrykach „szukam pracy” – niekiedy pracodawcy albo pośrednicy śledzą wyłącznie tego typu zgłoszenia, bez zamieszczania swoich ofert. Warto również odwiedzać strony internetowe różnych firm, ponieważ zdarza się, że niektóre spośród nich mają własne systemy rekrutacyjne, z których można skorzystać po rejestracji w bazie kandydatów.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz