Co zrobić w razie utraty pracy?

Brak komentarzy

Co zrobić w razie utraty pracy?

Utrata pracy bywa uznawana za jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Osobie, którą dotknęło bezrobocie, mogą towarzyszyć niedowierzanie, zagubienie i poczucie bezradności. Dużym zagrożeniem jest popadnięcie w marazm i brak aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia. Długotrwałe bezrobocie to stan, z którego bardzo trudno się już wyzwolić. Co powinna zatem zrobić osoba, która straciła pracę?

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza

Co to jest rozmowa kwalifikacyjna?

Brak komentarzy

Co to jest rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna jest pierwszym oficjalnym spotkaniem kandydata aplikującego na dane stanowisko z potencjalnym pracodawcą. W zależności od określonej firmy, może mieć ona bardzo sformalizowany przebieg, niekiedy połączony z rozwiązywaniem testów kompetencyjnych lub innych zadań, albo swobodniejszą postać.

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza

Co to jest list motywacyjny?

Brak komentarzy

Co to jest list motywacyjny?

List motywacyjny to dokument składany przez osobę zainteresowaną aplikowaniem na określone stanowisko. Jak już wskazuje sama nazwa tego dokumentu, kandydat powinien w nim przedstawić, jakie czynniki motywują go do podjęcia określonej pracy. W samym założeniu ma to być szczera autoprezentacja kandydata. 

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza

Co to jest CV?

Brak komentarzy

CV i jego zalety

 CV jest skrótem od łacińskiej nazwy Curriculum Vitae, czasem określany także Resume. To pierwsza informacja, jaką dostarczamy na swój temat potencjalnemu pracodawcy. Dokument aplikacyjny zawiera nasz życiorys w skróconej formie, ścieżkę edukacji oraz streszczenie kariery zawodowej. Wszystkie informacje muszą być zgodne z prawdą oraz co najważniejsze, ujęte w ciekawą choć ogólnie przyjętą formę. 

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza